Trollhättan
Jag bor strax utanför Trollhättan, så om du bor i närheten finns många möjligheter. Ring mig på 072-444 50 78 eller maila till rob.darby@gmail.com för att påbörja en dialog om dina fotografiska behov:
arkitektur - 
event foto - 

Namnet Trollhättan användes ursprungligen endast om Göta älvs fallområde. Trollhättans tätort omfattar idag ett betydligt större område som förr hade andra geografiska namn. Nedan tecknas historiken för det område som idag kallas för Trollhättan.
Namnet Trollhättan kommer från själva fallet eller möjligen ett litet berg som finns i Trollhättefallen.

Trollhättan hade dels en strategisk betydelse vid landsvägen mellan Västergötland och Norge och dels en näringspolitisk betydelse för sjöfarten till och från Vänern. Öster om Trollhättefallen syns ännu idag spåren av Dragrännor, rännor invändigt beklädda med lera där båtar drogs förbi fallen. Det tidigaste dokumentet som nämner att båtar dragits förbi Trollhättan är Harald Hårdrådes saga, som anger att vintern 1063/1064 drog norska flottan förbi fallen i Göta älv och seglade in i Vänern.
Andra områden jag täcker
Rob Darby
Restenäs 221 E
459 93 Ljungskile
Tel 072-444 50 78

Back to Top